• להתקשרות מהירה

מתי כדאי להתקין צלחת?

עולם התקשורת מזמן לנו אפשרויות של קליטת שידורים מארצות העולם,
אלפי ערוצים בשפות שונות מתקבלים באמצעות התקנת צלחת ללא עלות חודשית.
 
גודל הצלחת המומוצע הוא כמטר אחד, לציין שגודל הצלחת נקבע על פי עוצמת השידור ומיקומו של הלווין בשמיים.
בעיקרון כל הלווינים מוצבים מעל קו המשווה ובגובה של כ-39 אלף קילומטר,
נקודה זו נקבעה על ידי המהנדסים כנקודה הנוחה ביותר להצבת לווין שינוע באותה מהירות עם סיבוב כדור הארץ,
כך שמבחינתנו בעצם הלווין עומד ולא זז מהנקודה שנקבעה לו.
 
איך שלא נסתכל על זה, התקנת צלחת לקליטת ערוצים בשפות זרות,
זולה בעשרות מונים מאשר להתחברות לשידורי הכבלים.